Argiak

Luminaria bakoitzaren funtzionamendua eta argiztapen mota behatuko ditugu. Gainera, argiztapenarekin lotutako hainbat kontzeptu landuko ditugu (potentzia eta argi-errendimendua, kolore-tenperatura, etab.).

Argiak
Temperatura de color

Honako hauek kalkulatuko ditugu: luminaria bakoitzak kontsumitutako energia elektrikoa, horietako bakoitza erabiltzeak ikastetxeari ekarriko liokeen kostu ekonomikoa, eta egungo luminariak efizienteagoekin ordezkatuz lortuko litzatekeen aurrezpen teorikoa (ekonomikoa eta emisioena).

luxómetro
Kit luminarias
Kit luminarias

Tailer hau egiteko behar den materiala:

1) Luminarien kita, honako hauek osatua:

  • Luminarien bankada.
  • Neurtzeko tresnak (amperimetroa, voltimetroa, luxometroa…).
  • Luzagarria.
  • Kitaren krokisak dituen fitxa eta funtzionamenduaren azalpena.

2) Datuak erregistratzeko fitxak.

3) Proiektorea eta PCak dituen gela, Interneterako konexioarekin.

Interesatzen zait | Informazio gehiago