Diagnostiko eta kudeaketa energetikoa erakundeetan

Erakundeen erantzunkidetasuna funtsezkoa da kutsadurak eta klima-aldaketak planetan eragiten dituzten ondorioak lehengoratzeko.

ekoOn enpresan lantokietan trantsizio energetikoko prozesuak garatzea ahalbidetzen duten tresnak eta estrategiak eskaintzen ditugu, egungo larrialdi klimatikoari erantzun egokia emateko ezinbestekoak direnak.

Diagnosis energetica organizaciones

Lantokietan kudeaketa, aurrezpen eta efizientzia energetikoko proiektuak garatzea proposatzen dugu, ekoOneko kideek eta erakundeko atal edo sailetako langileek osatutako zeharkako ekipo energetiko baten konfigurazioan oinarrituta. Horrela, EcooooLocal proiektuaren metodologiari jarraituko diogu, dagoeneko udal askotan arrakastaz aplikatu dugun metodologia egiaztatua baita.

Erakundeei ekipo energetikoa eratzen laguntzen diegu, eta haien kideei beren zentroaren diagnostiko energetikoa egin ahal izateko beharrezko ezagutza, prestakuntza eta aholkularitza transferitzen dizkiegu. Tresna horri esker, energia-kudeaketa ezin hobea egin ahal izango dugu; izan ere, horri esker, zentroko energia- eta ur-kontsumoen eta -kostuen kontrol dinamikoa, hilerokoa eta zehatza izango dugu, eta horiek sailkatu ahal izango ditugu, aplikatu beharreko neurriei lehentasuna emateko, ahalik eta eraginkorrenak izateko eta aurrezpen ekonomiko handiak lortzeko.

Diagnostikoari esker, energia eta ura kudeatzeko sistema bat ezarri ahal izango dugu, erakundearen berezko beharrizanetara egokituta, eta lehentasuna emango diegu aurrezpen handieneko baina eragin ekonomiko txikieneko ekintzei, CO2 isurketen murrizketa handiagoko ekintzei eta zentroko pertsona guztien inplikazio handiagoa lortzen dutenei.

Diagnosis energetica organizaciones

Ekintza hauek aurreikusten dira, besteak beste:

• Energia-kontratuen doikuntzak (potentziak/tarifak) eta% 100 berriztagarria den energia erostea.

• 50/50 proiektuaren metodologia ezartzea, zentro edo instalazio bateko erabiltzaileak dauden energia-kontsumoez jabetzeko eta kontsumo horiek optimizatzean inplikatu eta motibatzeko.

• Zentroetako erabiltzaileei energia-arloko prestakuntza ematea.

• Kontsumo garrantzitsuenen monitorizazioa eta horien azterketa zehatza.

• Auditoria egitea kontsumo eta inpaktu handieneko instalazioetan.

• Energia berriztagarriak instalatzea kontsumoa optimizatu ondoren.

• Hainbat lantokitan egindako ekintzen jarraipena, balorazioa eta beste lantokitan horiek erreplikatzeko aukera.

Calificación

Ekipo energetikoak neurri horiek proposatu eta gainerako erakundeari helaraziko dizkio, eta neurri horiek behar bezala ezartzen direla eta haien jarraipena egiten dela ziurtatuko du; horretarako, energia- eta ur-kontsumoak modu eraginkorrean murrizten direla egiaztatzeko behar den informazioa bilduko du.

Lantokietan ezartzen dugun dinamika berritzaile horren bidez, alde batetik, energia- eta ur-kontsumoei lotutako kostuak eta inpaktuak murriztea lortuko dugu, aurrezpen ekonomiko nabarmenak lortuz, eta, bestetik, paradigma kultural berri bat bultzatuko dugu erakundeko kideen artean, pertsonek aurrezpenaren eta efizientzia energetikoaren kulturan parte hartzea, barneratzea eta asimilatzea lortuz.

Energia-kudeaketa egoki baten helburuak energia- eta ur-kontsumoen jarraipena eta kontrola egitea da baita kontsumo horiek optimizatzeko erabakiak hartzea ere.

  • Fakturazioa aztertzea eta optimizatzea.
  • Kontsumoen monitorizazioa.
  • Energiaren erosketa arduratsua.
  • Gure portaera energetikoa kontrolatzea (energia-fluxuak, kontsumoen profila eta kostuak).
  • Energia aurrezteko aukerak identifikatzea, energia-kontsumoak optimizatzeko eta gure jarduerari lotutako kostu ekonomikoak eta ingurumen-inpaktuak murrizteko.
  • Gure marka-irudia hobetzea, pertsonez eta inguruneaz arduratzen den enpresa konprometitua dela erakutsiz.
  • Energiaren ikuspegitik egin beharreko neurriak eta inbertsioak planifikatzea.

Interesatzen zait | Informazio gehiago